Texnik tizimlarni boshqarish fani umumkasbiy fan hisoblanib 7 – semestirda o‘qitiladi. Dasturni amalga oshirish o‘quv rejasida rejalashtirilgan matematik va tabiiy – ilmiy (oliy matematika, fizika, informatika va axborot texnologiyalari, nazariy mexanika) umumkasbiy (mashinasozlik texnologiyasi, mashina va mexanizmlar nazaryasi, elektrotexnika, elektronika va elektroyuritmalar, gidravlika, gidropnevmayuritma, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish texnologik jihozlari) fanlarini bilishga asoslanadi, hamda texnologik jixozlarni dasturli boshqarish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, moslanuvchan ishlab chiqarish tizimlarini maxsus jihozlari, payvandlash va sovutish jihozlari ixtisoslik fanlarini o‘zlashtirishda nazariy va amaliy yordam ko‘rsatadi.


Fan o'qitilishidan maqsad - plastik deformatsiyalab ishlov berish texnologik jarayonlari va jihozlari haqida tushuncha olish, plastic deformatsiyaga oiq atama va iboralar bilan tanishib ulardan foydalanish.

Fanning vazifasi  - talabalarga plastik deformatsiyalab ishlov berish texnologik jarayonlari va jihozlari haqida bilimga ega bo’lishi, plastik deformatsiyalab ishlov berishni qo’llashni  o‘rgatishdan iborat.n o'qitilishidan maqsad - plastik deformatsiyalab ishlov berish texnologik jarayonlari va jihozlari haqida tushuncha olish, plastic deformatsiyaga oiq atama va iboralar bilan tanishib ulardan foydalanish.